Featured Jobs RSS Feed Featured Jobs

Tiền Giang Jobs RSS Feed Jobs in Tiền Giang

 1. Full-Time
  Full-Time
  Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam (PVPIPE) là thành viên của Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS) được thành lập ngày 26/4/2010 ...
  location
  Location: Tiền Giang Vietnam
  Date
  17/Sep/2017
 2. Full-Time
  Full-Time
  Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam (PVPIPE) là thành viên của Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS) được thành lập ngày 26/4/2010 ...
  location
  Location: Tiền Giang Vietnam
  Date
  17/Sep/2017
 3. Full-Time
  Full-Time
  Công ty Cổ phần Đào tạo kỹ thuật PVD Training Số lượng: 01 Địa điểm làm việc: Văn phòng tại KCN Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Gò Công Đông, ...
  location
  Location: Tiền Giang Vietnam
  Date
  20/Apr/2017
 4. Full-Time
  Full-Time
  Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam (PVPIPE) là thành viên của Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS) được thành lập ngày 26/4/2010 ...
  location
  Location: Tiền Giang Vietnam
  Date
  03/Mar/2017