Chuyên viên Giám sát nâng hạ

29/11/2015
Job Description
How to Apply

Chức danh: Chuyên viên Giám sát nâng hạ   Mô tả công việc – Lập kế họach và điều độ PTTB cùng nhân lực phục vụ +Phối hợp cùng vá …

Apply for this Job