HOA SEN VIỆT tuyển dụng Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự

17/12/2016

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

Job Description

CÔNG TY TNHH HOA SEN VIỆT
Hiện tại công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng chức danh “Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự”, với thông tin tuyển dụng như sau:

 

Thu nhập: 2500 – 5000 USD/tháng
Mã vị trí: HRD01
Mục tiêu công viêc: Xây dựng và triển khai chiến lược và hoạt động quản lý nguồn nhân lực nhằm thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty hiệu quả thông qua các dịch vụ hành chính – nhân sự.

NHIỆM VỤ CHÍNH:

Xây dựng và hoàn thiện, phát triển tổ chức hoạt động Phòng:

 • Quản lý hoạt động của Phòng; Phân công công việc chi tiết cho các bộ phận và nhân viên dưới quyền: Bộ phận Đối tác Nhân sự, Bộ phận Hành chính – Tuân thủ; Bộ phận Dịch vụ Nhân sự.
 • Giao mục tiêu, KPI và đánh giá HQCV của các Bộ phận.
 • Đào tạo, huấn luyện, xây dựng đội ngũ kế thừa cho phòng.
 • Chỉ đạo xây dựng các quy trình thực hiện các hoạt động của Phòng. Phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ xây dựng các quy trình có liên quan trong tương tác công việc (Quy trình triển khai chạy các sự kiện, Quy trình kiểm tra đánh giá cửa hàng…)
 • Xây dựng chiến lược hoạt động của Phòng trên cơ sở chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Công ty. Định kỳ đánh giá hoạt động và cải thiện hoạt động của Phòng.
 • Lập kế hoạch ngân sách hoạt động của Phòng trên cơ sở kế hoạch kinh doanh của Công ty; Quản lý ngân sách của Phòng.

Tổ chức, triển khai chiến lược về nhân sự của công ty:

 • Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty, đề xuất bộ máy điều hành, cơ cấu tổ chức của Công ty và các bộ phận
 • Thường xuyên kiểm tra, đối chiếu các thông tin liên quan đến hoạt động quản lý nhân sự bên trong và bên ngoài Công ty để kịp thời định hướng chiến lược quản lý nhân sự.
 • Đề xuất Ban Tổng giám đốc các lĩnh vực liên quan đến hoạt động cải thiện năng suất Công ty.
 • Thay mặt Công ty làm việc với các cơ quan đối tác bên ngoài theo sự phân công hoặc ủy quyền của Công ty.

Quản lý điều hành hoạt động Bộ phận Đối tác nhân sự :

 • Hoạt động tuyển dụng – hội nhập: Quản lý hoạt động tuyển dụng đảm bảo nguồn nhân lực cho Công ty mỗi thời điểm.
 • Chỉ đạo xây dựng Cơ cấu tổ chức, Bảng mô tả công việc & trách nhiệm, quyền hạn cho các Phòng/Ban/Bộ phận.
 • Quản lý hoạt động đào tạo và phát triển : Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên Công ty.
 • Quản lý Hiệu quả công việc: Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc trong việc sử dụng công cụ quản lý tốt hiệu suất lao động, giảm thiểu lao động & nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
 • Quan hệ lao động: Tạo dựng hệ thống đối thoại tạo sự gắn kết người lao động trong doanh nghiệp.
 • Đối tác với các Phòng ban và triển khai các giải pháp nhân sự nhằm thực hiện và mang lại kết quả kinh doanh, đảm bảo môi trường làm việc năng động, nhân viên gắn kết cao.
 • Truyền thông và tổ chức sự kiện nội bộ: Dẫn dắt diễn đàn giao tiếp trong toàn Công ty nhằm tăng cường sự hợp tác, gắn kết, cải thiện năng suất của nhân viên.
 • Xây dựng văn hóa Công ty

Quản lý điều hành hoạt động Bộ phận Dịch vụ Nhân sự:

 • Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
 • Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc trong việc quy hoạch nguồn nhân lực, bổ nhiệm/miễn nhiệm, thuyên chuyển nhân sự, khen thưởng, kỷ luật lao động
 • Xây dựng cơ cấu lương/thưởng; quy chế nâng lương toàn Công ty
 • Xây dựng quy chế, quy định về quản lý tiền lương, nhân sự, các chế độ BHXH/YT/TN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật lao động & quy định hiện hành của Công ty
 • Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu nhân sự.

Quản lý điều hành hoạt động Bộ phận Hành chính – Tuân thủ:

 • Quản lý Hệ thống mặt bằng thuê của Công ty
 • Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện: Bảo hiểm hàng hóa, an ninh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
 • Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.
 • Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ
 • Tổ chức kiểm tra, đôn đốc toàn thể nhân viên thực hiện các quy định của Công ty

Quản lý về nghiệp vụ của Bộ phận Hành chính – Nhân sự Miền Bắc

 • Hướng dẫn, hỗ trợ, Giám sát hoạt động của Bộ phận HCNS Miền Bắc về chuyên môn theo chính sách chung của Công ty.
 • Kết nối hoạt động Hành chính nhân sự hai Miền đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả

QUAN HỆ TƯƠNG TÁC:

Báo cáo trực tiếp cho: Phó Tổng Giám đốc khối Hậu cần

Nhân viên dưới quyền:  Trưởng Bộ Phận Đối tác Nhân sự, Trưởng Bộ phận Dịch vụ Nhân sự; Bộ phận Hành chính; Bộ phận HCNS Miền Bắc

YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC:

Kiến thức và kinh nghiệm:

 • Tốt nghiệp ĐH trở lên, có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực HR & Admin.
 • Tuổi từ 35 đến 45;
 • Đã có từ 03 đến 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; ưu tiên trong lĩnh vực bán lẻ

Kỹ năng:

 • Khả năng phân tích và tư duy chiến lược tốt
 • Khả năng lãnh đạo, điều hành tốt (leadership)
 • Kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu.
 • Kỹ năng trình bày, thuyết phục và giải quyết vấn đề tốt
 • Kỹ năng tin học văn phòng tốt.
 • Tiếng Anh lưu loát.

Tính cách

 • Nhanh nhẹn, quyết đoán, khéo léo trong giải quyết công việc;
 • Chịu áp lực công việc cao (Xử lý nhiều việc, workload, chi tiết, chắc chắn)
 • Thân thiện, cởi mở, suy nghĩ tích cực.
How to Apply

Ứng cử viên vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ email: vungtauhr@gmail.com và cc đến email: thoa.pt@hsvgroup.com.vn. Với tiêu đề email như sau: HOA SEN VIỆT_Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự_[Họ và tên]

vungtau-hr_big

Apply for this Job