Area Sales Manager – CÔNG TY TNHH DẦU NHỜN GS VIỆT NAM

21/03/2018
Job Description

CÔNG TY TNHH DẦU NHỜN GS VIỆT NAM – Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Dương
Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực/ Area Sales Manager

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

A. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

Vị trí này chịu trách nhiệm phát triển hệ thống khách hàng và hệ thống phân phối cho Công ty. Điều này bao gồm tất cả các khía cạnh hoạt động sau đây:

 • Phát triển danh mục các mặt hàng;
 • Kiểm soát hệ thống phân phối, giám sát chiến lược giá cả;
 • Đảm bảo hiệu qủa của các hoạt động tiếp thị thương mại và các hoạt động phát triển khách hàng khác có liên quan đến chiến lược kênh phân phối;
 • Xây dựng và duy trì trình độ dịch vụ khách hàng ưu việt tạo đòn bẩy phát triển kinh doanh và lợi nhuận cho công ty;
 • Chỉ đạo và kiểm soát tất cả các nhân viên thuộc quyền;
 • Nhận dạng, đề xuất và thực hiện các cơ hội phát triển của công ty;

Giám sát việc thực hiện các hệ thống, quy trình của Phòng Kinh doanh, đặt các nhân viên có năng lực vào đúng vị trí đi đôi với các đề xuất đào tạo và phát triển năng lực các cá nhân.

 

B. CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH CÓ QUAN HỆ LÀM VIỆ

★☆★ BÊN TRONG (Inside the company):

 1. Báo cáo trực tiếp cho Giám Đốc Kinh doanh Toàn quốc và Miền, là thành viên của Ban Điều Hành Phòng Kinh doanh của Công ty.
 2. Phối hợp hoạt động với các phòng ban chức năng: Phòng Marketing, Phòng Nhân Sự, Phòng Tài Chính Kế toán.
 3. Giám sát các chức năng then chốt sau đây:
 • Giám sát Kinh Doanh (Sales Supervisor).
 • Chuyên viên Chăm Sóc Khách Hàng (Sales operation – Customer care).
 • Chuyên viên Phát Triển thi trường (Business Development Executive).
 • Đại diện Thương mại (Sales Representative).

★☆★ BÊN NGOÀI (Outside the company):

 • Các nhà phân phối, đại lý trong hệ thống phân phối của Công ty.
 • Các nhà cung ứng các dịch vụ phục vụ hệ thống phân phối (công ty vận tải hàng hóa, …)
 • Các đối tác lớn mua hàng trực tiếp từ công ty.

C. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

 1. Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc Kinh doanh Toàn quốc và Miền về việc đảm bảo sản lượng bán hàng của năm, doanh thu và các chỉ tiêu lợi nhuận bằng cách thực hiện một cách hiệu quả các sáng kiến bán hàng, góp phần vào thành quả kinh doanh chung của Công ty

=> Kết Quả Đánh Giá: Đạt kết quả kinh doanh (Top line) và lợi nhuận (Bottom line) so với chỉ tiêu Kế Hoạch Kinh Doanh Năm.

 1. Phát triển kiến thức và sự hiểu biết cơ bản về đặc tính các thị trường khác nhau mà mình quản lý bằng cách tập trung vào việc khai thác các yếu tố then chốt : dữ liệu về nhân khẩu học (dân số, thu nhập, nông thôn/thành thị…); đặc điểm của các kênh phân phối truyền thống, hiện đại, các kênh phân phối đặc biệt, B2B, B2C; đặc thù kênh phân phối, đường ra thị trường (Route To Market) của sản phẩm từ Công ty đến tay người tiêu dùng … để có được nhận thức vững chắc về tiềm năng phát triển khách hàng của Công ty

=> Kết Quả Đánh Giá: Phát huy hiệu quả chiến lược kênh phân phối thể hiện qua việc tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

 1. Cung cấp tất cả các dữ liệu đầu vào có liên quan đến Khu vực mình quản lý cho Kế Hoạch Kinh Doanh Hàng Năm (AOP) của Công ty dựa trên các phân tích về tổng quan thị trường, tình hình của đối thủ cạnh tranh, các kế hoạch tung hàng mới, tung hàng lại, chiến lược phát triển khách hàng, cơ hội phát triển thị trường, chiến lược kênh phân phối, tất cả các chương trình tiếp thị khách hàng và dịch vụ khách hàng khác. Chịu trách nhiệm hoàn thành các chỉ tiêu của Phòng Kinh doanh theo như Kế Hoạch Kinh Doanh Hàng Năm đã được phê duyệt. Cập nhật hàng quý các thay đổi so với kế hoạch kinh doanh thông qua các Dự Đoán Mới Nhất.

=> Kết Quả Đánh Giá: Đảm bảo chất lượng các dự án và tiến độ thực hiện được tuân thủ. Đảm bảo đạt các chỉ tiêu kinh doanh của công ty.

 1. Thiết lập kế hoạch hành động cho Khu vực mình quản lý, thường xuyên chỉ đạo, giám sát tiến độ thực hiện và báo cáo cho Giám Đốc Kinh doanh Toàn quốc và Miền kết qủa thực hiện các kế hoạch này.

=> Kết Quả Đánh Giá: Kết quả kinh doanh so với kế hoạch.

 1. Đảm bảo việc thực hiện các quy trình điều hành của Phòng và bảo đảm rằng có sự liên kết, phối hợp chặt chẽ không những chỉ giữa các bộ phận trong Phòng Kinh doanh mà còn giữa Phòng Kinh doanh với các phòng ban chức năng khác trong Công ty.

=> Kết Quả Đánh Giá: Đánh giá thực hiện các quy trình điều hành vận hành hiệu quả trong nội bộ Phòng và cùng với các phòng ban khác.

 1. Phát triển chuyên môn và cập nhật kiến thức về các chủng loại sản phẩm then chốt trong danh mục mặt hàng, thấu hiểu các số liệu về thị trường và người tiêu dùng (sản lượng, mức tiêu thụ, thị phần, xu thế phân phối, thói quen người tiêu dùng, thói quen người mua hàng, đối thủ cạnh tranh), các yếu tố môi trường bên ngoài, cũng như các chính sách và quy trình nội bộ để giúp cho sự phát triển các đường hướng chiến lược của Công ty.
 2. Thường xuyên nắm bắt thông tin, hiểu biết sâu sắc về đối thủ cạnh tranh dựa trên cơ sở đó đề ra các chiến lược cạnh tranh hiệu quả.

=> Kết Quả Đánh Giá: Báo cáo các hoạt động của các đối thủ cạnh tranh, đề xuất các kế hoạch thực hiện đạt mục tiêu kinh doanh.

 1. Hỗ trợ việc quản lý nhà phân phối bằng cách phát triển một chương trình truyền thông và hệ thống dịch vụ khách hàng hữu hiệu nhằm giúp liên kết các mục tiêu, đoan chắc sự cam kết, và đảm bảo việc thực hiện xuất sắc các kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu sản lượng bán hàng.

=> Kết Quả Đánh Giá: Tạo ra tính ổn định và phát triển bền vững của hệ thống phân phối thể hiện qua việc hoàn thành các mục tiêu phân phối và phát huy tối đa tiềm lực của nhà phân phối.

 1. Thường xuyên xem xét các báo cáo bán hàng và các hồ sơ/tài liệu quan trọng, phân tích kết qủa dựa trên các dữ kiện và số liệu có được, định ra các cơ hội và đặt ra các ưu tiên dựa trên những gì có khả năng đạt mục tiêu kinh doanh cao nhất, nhận dạng các nhân viên thuộc quyền cần sự chỉ đạo ngay lập tức và/hoặc lâu dài và đưa ra các bước/hành động cần thiết để sửa chữa hoàn cảnh.

=> Kết Quả Đánh Giá: Đạt tốc độ tăng trưởng của khách hàng so với kế hoạch qua các thời kỳ.

 1. Giám sát các chi phí hoạt động và Ngân Sách Thỏa Thuận chi tiêu cho khu vực, tuân thủ ngân sách đã được phê duyệt; đề xuất và điều phối các dự án cải thiện năng suất làm việc mà sẽ ảnh hưởng tích cực đến hoạt động của Phòng.

=> Kết Quả Đánh Giá: Hoàn thành đúng chỉ tiêu ngân sách của Phòng.

 1. Định kỳ khen thưởng thành tích của các nhân viên thuộc quyền; hội ý với họ về các lãnh vực có thể cải tiến để thúc đẩy năng lực quản lý; làm việc với họ trong việc thiết lập các mục tiêu nhằm mục đích tăng cường thành tích; đề xuất đào tạo nhằm phát triển năng lực cá nhân của nhân viên.

=> Kết Quả Đánh Giá: “Gương Điển Hình” trong đội ngũ bán hàng

 1. Đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng đo lường bằng các phản ứng tích cực từ phía khách hàng một cách liên tục.

=> Kết Quả Đánh Giá: Làm cho Công ty trở thành nhà cung ứng được ưa chuộng nhất tại thị trường .

 1. Chủ trì các buổi họp Khu vực.

=> Kết Quả Đánh Giá: Tất cả chiến lược phát triển khách hàng và kế hoạch hành động cụ thể được toàn thể nhân viên thuộc quyền đồng lòng hưởng ứng.

D. ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:

 1. Làm việc tại nơi chỉ định của Công ty, thường xuyên thăm viếng thị trường được phân bổ.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên: Chuyên ngành quản trị kinh doanh, thương mại và KỸ SƯ CƠ KHÍ TỰ ĐỘNG là một lợi thế.
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí ASM trong ngành hàng CÔNG NGHIỆP.
 • Có bằng lái xe B2.
 • Từ 30 tuổi trở lên.
 • Giới tính: Nam
 • Am hiểu địa bàn ứng tuyển, cụ thể:

★☆★ Miền Bắc:

–        Khu vực 1: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình và Hà Nam.

–        Khu vực 2: Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng và Thái Bình.

–        Khu vực 3: Hà Tây, Sơn la, Điện Biên, Nam Định và Hòa Bính.

–        Khu vực 4: Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Giang, Bắc Cạn, và Tuyên Quang.

–        Khu vực 5: Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Vĩnh Phúc và Hà Nam.

–        Khu vực 6: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh và Bắc Giang.

★☆★ Miền Trung:

–        Khu vực 1: Phú Yên và Bình Định.

–        Khu vực 2: Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đà Nẵng.

–        Khu vực 3: Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng.

–        Khu vực 4: Huế, Quảng Bình và Quảng Trị.

★☆★ Đông Nam Bộ:

–        Khu vực 1: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đắc Nông, Bình Phước và Tây Ninh.

–        Khu vực 2: Bình Dương, Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa.

★☆★★☆★ CHẾ ĐỘ & QUYỀN LỢI:

 • Lương khoán.
 • Trách nhiệm.
 • Phụ cấp: Xăng xe, cơm sáng trưa, điện thoại, đồng phục, công tác phí theo quy chế công ty.
 • Thưởng quý, năm và các ngày nghỉ lễ theo quy chế công ty.
 • Bảo hiểm xã hội, y tế ngay khi ký hợp đồng lao động, khám sức khỏe và du lịch theo quy chế công ty.
 • Lương theo quy chế và theo thỏa thuận dựa vào năng lực và kinh nghiệm của người lao động.
How to Apply

Ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ email: vungtauhr@gmail.com với tiêu đề email:  CÔNG TY TNHH DẦU NHỜN GS VIỆT NAM_ Area Sales Manager_[Your full name]

Apply for this Job