PVD Tuyển Dụng

14/06/2017
Job Description

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CÁC CÔNG TRÌNH KHÍ – TP.Vũng Tàu
MỨC LƯƠNG: Thoả thuận
Hiện tại PVD đang tuyển dụng các chức danh như sau:

 
Vị trí 1: KỸ SƯ CƠ KHÍ

1. Số lượng: 01 người

2. Mô tả công việc

 • Quản lý vận hành, sữa chữa thiết bị cơ khí trên công trình biển (CTB) của Công ty: Các quy trình vận hành, Lập và cập nhật quy trình/hướng dẫn vận hành của thiết bị cơ khí sẵn sàng sử dụng khi cần. Lập kế hoạch/lịch bảo dưỡng sữa chữa các thiết bị cơ khí. Tham gia giám sát/thực hiện công việc bảo dưỡng/sữa chữa các thiết bị cơ khí và thiết bị quay trên CTB.
 • Lập nhu cầu hàng tháng/quý/năm về vật tư thiết bị cơ khí, thiết bị quay trên công trình biển. Lập YCKT và TCĐG cho các đơn hàng mua sắm vật tư thiết bị cơ khí và thiết bị quay trên CTB.
 • Xử lý sự cố liên quan đến thiết bị cơ khí và thiết bị quay và đưa ra các biện pháp phòng ngừa sự cố thiết bị cơ khí và thiết bị quay nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của thiết bị trên CTB.
 • Thực hiện các báo cáo theo quy định phân tích đánh giá kết quả hoạt động bão dưỡng, sửa chữa đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị cơ khí.
 • Đề xuất và lập kế hoạch nâng cấp, cải hoán các thiết bị cơ khí trên CTB.
 • Theo dõi báo cáo công việc hiệu chuẩn, kiểm định các thiết bị cơ khí và thiết bị quay trên CTB.
 • Thống kê theo dõi các thông số kỹ thuật của các thiết bị cơ khí và thiết bị quay trong quá trình vận hành và sau khi bảo dưỡng, sửa chữa.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

3. Yêu cầu

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các trường đại học chuyên ngành cơ khí.
 • Nắm vững nguyên lý, hoạt động của thiết bị cơ khí và thiết bị quay trên CTB.
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc, vận hành bảo dưỡng trên các công trình khoan thăm dò, khai thác dầu khí. Có kinh nghiệm vận hành bảo dưỡng máy nén trên các CTB.
 • Có kinh nghiệm trong việc quản lý vật tư thiết bị, lập nhu cầu mua vật tư thiết bị đảm bảo duy trì tình trạng kỹ thuật hoàn hảo làm việc an toàn của thiết bị.
 • Giới tính: Nam, tuổi dưới 45.
 • Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
 • Có khả năng làm việc độc lập, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến.
 • Sức khỏe tốt loại 1, 2.
 • Biết tiếng Anh hoặc Tiếng Nga đáp ứng yêu cầu công việc.

Vị trí 2: KỸ SƯ TRUYỀN THÔNG VÀ ĐỘNG VIÊN NGUỒN LỰC

1. Số lượng: 01 người

2. Mô tả công việc

 • Thực hiện các công việc liên quan đến viết bài, đăng tin trên phương tiện truyền thông
 • Kiểm soát, quản lý hệ thống thông tin truyền thông nội bộ và truyền thông bên ngoài.
 • Thực hiện công tác giới thiệu quảng bá hình ảnh Công ty, phối hợp tổ chức các sự kiện nội bộ, hội thảo…
 • Đề xuất, tổ chức và thực hiện các hoạt động truyền thông, tạo động lực làm việc cho CBCNV

3. Yêu cầu

 • Học vấn: Tốt nghiệp đại học hoặc tương đương (ưu tiên ĐH KHXHNV và Báo chí).
 • Ngoại ngữ: Anh (Nga) bằng B trở lên, tin học văn phòng, sử dụng 1 số phần mềm chuyên dụng sản xuất sản phẩm truyền thông.
 • Thành thạo viết bài, đưa tin về doanh nghiệp, đăng tin trên các phương tiện truyền thông.
 • Có kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động tạo động lực cho CBCNV
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm công tác truyền thông và tổ chức sự kiện
 • Khả năng: Làm việc độc lập, chủ động với tinh thần trách nhiệm cao, đối ngoại tốt.
 • Giao tiếp cởi mở, vui vẻ, hòa đồng. Tác phong nhanh nhẹn.

Vị trí 3: KỸ SƯ CƠ KHÍ ĐƯỜNG ỐNG

1. Số lượng: 01 người

2. Mô tả công việc

 • Quản lý vận hành, sữa chữa hệ thống đường ống trên công trình biển (CTB) của Công ty: Các quy trình vận hành, cập nhật các quy trình/hướng dẫn vận hành hệ thống đường ống sẵn sàng sử dụng khi cần. Lập kế hoạch/lịch bảo dưỡng sữa chữa hệ thống đường ống. Tham gia giám sát/thực hiện công việc bảo dưỡng/sữa chữa hệ thống đường ống theo quy trình.
 • Lập nhu cầu hàng tháng/quý/năm về vật tư thiết bị cho hệ thống đường ống trên công trình biển. Lập YCKT và TCĐG cho các đơn hàng mua sắm vật tư thiết bị liên quan trên CTB.
 • Có kỹ năng Đề xuất và lập kế hoạch nâng cấp, sữa chữa, cải hoán hệ thống đường ống và hỗ trợ nâng cấp, cải hoán thiết bị trên CTB.
 • Theo dõi báo cáo/tổ chức công việc hiệu chuẩn, kiểm định các thiết bị trên hệ thống và thiết bị trên CTB.
 • Thống kê theo dõi các thông số kỹ thuật của hệ thống đường ống trong quá trình vận hành và sau khi bảo dưỡng, sửa chữa.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

3. Yêu cầu

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành cơ khí các trường Đại học
 • Nắm vững nguyên lý, hoạt động của hệ thống đường ống trên CTB.
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trên các công trình dầu khí. Có kinh nghiệm vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống dẫn khí trên CTB.
 • Có kinh nghiệm trong việc quản lý vật tư, lập yêu cầu mua sắm vật tư đảm bảo hệ thống vận hành hoàn hảo làm việc an toàn.
 • Giới tính: Nam, tuổi dưới 45.
 • Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
 • Có khả năng làm việc độc lập, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến.
 • Sức khỏe tốt loại 1 hoặc loại 2.
 • Biết tiếng Anh hoặc Tiếng nga đáp ứng yêu cầu công việc

Vị trí 4: KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA

1. Số lượng: 01 người

2. Mô tả công việc

 • Quản lý vận hành, sữa chữa thiết bị Điện và Tự Động Hóa (TĐH) trên công trình biển (CTB) của Công ty: Các quy trình vận hành, Lập và cập nhật quy trình/hướng dẫn vận hành của thiết bị Điện và TĐH sẵn sàng sử dụng khi cần. Lập kế hoạch/lịch bảo dưỡng sữa chữa các thiết bị. Tham gia giám sát/thực hiện công việc bảo dưỡng/sữa chữa các thiết bị Điện và TĐH trên CTB.
 • Lập nhu cầu hàng tháng/quý/năm về vật tư thiết bị Điện và TĐH trên công trình biển. Lập YCKT và TCĐG cho các đơn hàng mua sắm vật tư thiết bị Điện và TĐH trên CTB.
 • Xử lý sự cố liên quan đến thiết bị Điện và TĐH và đưa ra các biện pháp phòng ngừa sự cố thiết bị Điện và TĐH nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của thiết bị Điện và TĐH trên CTB. Hỗ trợ vận hành và sữa chữa, khắc phục sự cố của thiết bị cơ khí và thiết bị quay khi có yêu cầu
 • Thực hiện các báo cáo theo quy định phân tích đánh giá kết quả hoạt động bão dưỡng, sửa chữa đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị Điện và TĐH trên CTB..
 • Đề xuất và lập kế hoạch nâng cấp, cải hoán các thiết bị Điện và TĐH trên CTB.
 • Theo dõi báo cáo công việc hiệu chuẩn, kiểm định các thiết bị Điện và TĐH trên CTB.
 • Thống kê theo dõi các thông số kỹ thuật của các thiết bị Điện và TĐH trong quá trình vận hành và sau khi bảo dưỡng, sửa chữa.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

3. Yêu cầu

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Điện hoặc TĐH các trường Đại học
 • Nắm vững nguyên lý, hoạt động của thiết bị Điện và TĐH trên CTB.
 • Biết khắc phục nhanh chóng khi có thông báo sự cố Điện và TĐH theo quy trình.
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trên các công trình dầu khí. Có kinh nghiệm vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống Điện và TĐH trên CTB.
 • Có kinh nghiệm trong việc quản lý vật tư, lập yêu cầu mua sắm vật tư đảm bảo hệ thống vận hành hoàn hảo làm việc an toàn.
 • Giới tính: Nam, tuổi dưới 45.
 • Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
 • Có khả năng làm việc độc lập, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến.
 • Sức khỏe tốt loại 1 hoặc loại 2.
 • Biết tiếng Anh hoặc Tiếng nga đáp ứng yêu cầu công việc

HỒ SƠ ỨNG TUYỂN BAO GỒM:

 • Sơ yếu lý lịch
 • Bằng tốt nghiệp Đại học và bảng điểm (bản sao)
 • Các chứng chỉ liên quan khác
 • Giấy khám sức khỏe (có giá trị trong 3 tháng)
 • CMND/Thẻ căn cước (bản sao)

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/6/2017

How to Apply

Ứng viên quan tâm xin vui lòng nộp hồ sơ sớm về địa chỉ email: vungtauhr@gmail.com với tiêu đề email như sau: PVD_[Vị trí ứng tuyển]_[Họ và tên]
Hoặc gửi hồ sơ về: 
Phòng Nhân sự – Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ thuật PVD, Đường số 1, KCN Đông Xuyên, P.Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu.

Apply for this Job