Featured Jobs RSS Feed Featured Jobs

PV Engineering Jobs RSS Feed Jobs tagged “PV Engineering”

 1. Full-Time
  Full-Time
  Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PV Engineering) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) thực hiện côn ...
  location
  Location: Padang Tengku Pahang, Malaysia
  Date
  02/Aug/2017
 2. Full-Time
  Full-Time
  Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PV Engineering) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) thực hiện côn ...
  location
  Location: Ho Chi Minh City Hồ Chí Minh, Vietnam
  Date
  19/Jul/2017
 3. Full-Time
  Full-Time
  Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PV Engineering) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) thực hiện côn ...
  location
  Location: Ho Chi Minh City Hồ Chí Minh, Vietnam
  Date
  23/Feb/2017
 4. Full-Time
  Full-Time
  Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Malaysia Cấp bậc: Quản lý Năm Lương: Trên 500 USD Hết h ...
  location
  Location: Ho Chi Minh City Hồ Chí Minh, Vietnam
  Date
  04/Jan/2017
 5. Full-Time
  Full-Time
  Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Malaysia Cấp bậc: Nhân viên Lương: 700 – 2.000 USD Hết ...
  location
  Location: Ho Chi Minh City Hồ Chí Minh, Vietnam
  Date
  03/Jan/2017
 6. Full-Time
  Full-Time
  Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương:  700 – 1.000   USD Ngành nghề: Dầu khí,Điện / ...
  location
  Location: Ho Chi Minh City Hồ Chí Minh, Vietnam
  Date
  12/Dec/2016