Featured Jobs RSS Feed Featured Jobs

Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải Jobs RSS Feed Jobs tagged “Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải”

 1. Full-Time
  Full-Time
  Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải là thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) trực thuộc Tập đoàn Dầu ...
  location
  Location: Thành phố Vũng Tàu Bà Rịa – Vũng Tàu, Vietnam
  Date
  18/Oct/2017
 2. Full-Time
  Full-Time
  Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng Hải là thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) trực thuộc Tập đoàn Dầu ...
  location
  Location: Thành phố Vũng Tàu Bà Rịa – Vũng Tàu, Vietnam
  Date
  18/Oct/2017